Aktif Inst - Aktif Ölçüm Enstrümanları
Sıcaklık Kontrol Cihazları

Sıcaklık kontrol cihazı, sıcaklığı kontrol etmek için kullanılan bir cihazdır. Bunu önce sıcaklığı ölçerek (proses değişkeni) yapar, ardından bunu istenen değerle (ayar değeri) karşılaştırır. Bu değerler arasındaki farka hata (Sapma) adı verilir. Sıcaklık kontrolörleri, proses sıcaklığını tekrar istenen değere getirmek için ne kadar ısıtma veya soğutma gerektiğine karar vermek için bu hatayı kullanır. Bu hesaplama tamamlandıktan sonra kontrolör gerekli değişikliği etkileyen bir çıkış sinyali üretecektir. Bu çıkış sinyali (manipüle edilmiş değer) olarak bilinir ve normalde bir ısıtıcıya, kontrol vanasına, fana veya prosesten ısıyı gerçekten enjekte eden veya uzaklaştıran başka bir "son kontrol elemanına" bağlanır. Sıcaklık kontrol cihazının rolü, termokupl üzerindeki sıcaklığı ölçmek, bunu ayar noktasıyla karşılaştırmak ve sabit bir sıcaklığı korumak için ısıtıcının açık kalması gereken süreyi hesaplamaktır.

Sıcaklık Kontrol Cihazları Türleri 


On / Off Kontrol Cihazları: Açma/Kapama kontrolü, bir sistemin çıkışının tamamen açık veya tamamen kapalı olduğu, orta durumu olmayan bir tür kontrol sistemidir. Bu tip temel sıcaklık kontrol cihazı tipik olarak ikili yanıtın gerekli olduğu uygulamalarda kullanılır; çıkış ya tamamen etkinleştirilir ya da tamamen devre dışı bırakılır. 
Oransal Kontrolörler: Oransal kontrol, çıkışı ayar noktası ile gerçek çıkış arasındaki hataya göre ayarlayarak istenen ayar noktasını korumak için kullanılan bir tür geri besleme kontrol sistemidir. Bu tür bir kontrol, uygulanmasının basit olması ve son derece doğru ve duyarlı olması nedeniyle yaygın olarak kullanılmaktadır. 
PID Kontrolörleri: PID kontrolü, sistemi kontrol etmek için üç farklı bileşenin bir kombinasyonunu kullanır: Oransal, İntegral ve Türev (dolayısıyla 'PID' adı). Orantısal terim hatayla orantılı bir çıktı oluşturmak için kullanılır, integral terim herhangi bir kararlı durum hatasını ortadan kaldırmak için kullanılır ve türev terimi sönümleme sağlamak ve aşımı azaltmak için kullanılır. Daha sonra PID terimlerinin her birinin parametreleri istenen yanıtı elde edecek şekilde ayarlanır.

whatsapp