Aktif Inst - Aktif Ölçüm Enstrümanları
Radar Seviye Transmitterleri

Sıvı malzemelerin seviyesini ölçmek ve bunu diğer cihazlara göndermek üzere elektrik sinyaline dönüştürmek için radar tabanlı algılama cihazları.
Radar sıvı seviye sensörü, bir malzemenin yüksekliğini ölçen ve bunu elektrik sinyaline dönüştüren bir araçtır. Sıvı seviyesi sinyal çıkışı daha sonra sıvı seviyesini görüntülemek, izlemek, kaydetmek veya kontrol etmek için başka enstrümantasyon tarafından kullanılabilir.
Radar seviye sensörleri veya radar seviye transmitteri, sıvı bazlı bir maddenin yüzeyine olan mesafeyi ölçmek için yüksek frekanslı radyo dalgaları (mikrodalgalar) gönderip alan ölçüm cihazlarıdır.
Radar sıvı seviye sensörü teknolojisi, tipik olarak mikrodalga spektrumunda yüksek frekanslı bir elektromanyetik dalga darbesi iletir ve bir sıvı yüzeyinden yansıyan dalgayı alır. Mikrodalga darbesinin verici anten ile hedef yüzey arasındaki mesafeyi kat etmesi ve tekrar alıcı antene geri dönmesi için geçen süre ölçülür.
Radar sıvı seviye sensörü ile sıvı yüzeyi arasındaki mesafe (d), geçen sürenin (t) ikiye bölünmesi ve bunun ışık hızıyla (c) çarpılmasıyla hesaplanabilir, yani d = c ∙ t / 2. Bir tanktaki (LT) sıvı seviyesi daha sonra radar seviye sensörünün (HT) yüksekliğinden mesafenin (d) çıkarılmasıyla belirlenebilir, yani LT = HT – d.
Ultrasonik sensörlerin aksine, radar seviye sensörünün performansı sıcaklık değişimlerinden, nemden veya sensör ile sıvı yüzeyi arasındaki buhardan kolayca etkilenmez. Bunun nedeni, hava yoğunluğundaki değişikliklerin elektromanyetik dalgaların hızı üzerinde yalnızca çok küçük bir etkiye sahip olmasıdır. Ayrıca radar sıvı seviye sensörleri vakumda, yüksek basınçlarda ve yüksek sıcaklıklarda ölçülen geçiş süresinde gözle görülür bir fark olmadan çalışabildiğinden ultrasonik tabanlı sensörlerin kullanılmasının mümkün olmadığı uygulamalarda kullanılabilir.
Kullanılan yüksek frekanslı elektromanyetik dalgalar nedeniyle, darbe geçiş süresinin hassas olarak ölçülemeyecek kadar küçük olduğu yüzey sensöre çok yakın olmadığı sürece mesafeyi çok yüksek bir doğrulukla ölçmek mümkündür. Buna ölü bölge, engelleme mesafesi veya ölü bant adı verilir ve genellikle ultrasonik tabanlı bir cihazdan daha büyüktür.

whatsapp