Aktif Inst - Aktif Ölçüm Enstrümanları
Titreşimli Seviye Şalterleri

Titreşimli seviye şalterleri; dolu ve boş olarak kullanılan titreşimli çatal veya Rod tip seviye limit şalterleridir. Sıvı ve katı malzemeler için depo veya silolarda alarm amaçlı kullanılır. Titreşimli limit şalteri, diğer sensörlerin aksine materyallerin prob veya çatal üzerine yapışmasından, darbelerden etkilenmez. Sıkışma problemi yoktur ve yüksek hassasiyetlidir. Limit şalterler “ rezonans” prensibini kullanarak piezoelektrik elemenlet sayesinde titreşim üretir. Sadece prob çevresini katı partiküllü materyaller veya sıvılar kapladığında titreşim frekansı büyük derece düşer ve bu da çıkış sinyalinin oluşmasını sağlar. Titreşimli seviye şalteri, ayarlama çatalı sıvı seviyesi anahtar ürün grubu, çatallarda bir akışkanın varlığı veya yokluğunun bir sonucu olarak çatalların titreşim frekansındaki değişimi saptama prensibi ile çalışır. Titreşim, elektroniğin bir elektrik sinyali tarafından uyarılan bşir piezoelektrik kristal tarafından oluşturulur. İkinci bir piezoelektrik kristal, birinci kristal tarafından çatallar vasıtasıyla iletilen titreşim sonucunda bir elektrik sinyali üretir. Elektronik, akışkan varlığını ve yokluğunu algılamak ve ayarlama çatalı sıvı seviyesi düğmesi çıkışını etkinleştirmek için ikinci kristalden gelen sinyali sürekli olarak izler.
Uygulamalar
Katı malzemeler; Serbest akışlı tozlar, Çimento, PVC tozu, Kömür, Pirinç, Gıda tahılları, Bakliyat, Polyester cips, Buğday taneleri
Sıvı malzemeler; Süt ve süt ürünleri, Yağ, Akaryakıt, Madeni yağ, Bira fabrikası, Viskoz sıvılar vs.
Avantajları
Yan montaj ve üst montaj için uygundur
Minimum ve maksimum emniyetli alan seçilebilir
İşletme basıncı mars. 40 bar
Proses sıcaklığı mars. 200 C
Düşük güç tüketimi
Kalibrasyon gerekmez
Ayarlanabilir anahtarlama gecikmesi
Dayanıklı yapı

whatsapp