Aktif Inst - Aktif Ölçüm Enstrümanları
Seviye Şalterleri

Tankların dolumu ve silolar, çeşitli seviye göstergeleri üzerinden çeşitli noktalarda görüntülenebilir ve böyle seviye tespit edilebilir. Seviye ölçümü, seçilen ortama, tankların büyüklüğüne, sıcaklığa ve kullanılan malzemelerin yoğunluğuna bağlı olarak çeşitli yollarla yapılabilir. Sıvı ve Katı malzemelerin seviyesinin izlenmesi ve önceden belirlenmiş seviyesi anahtar kontaklarının etkileşmesi için kullanılır. Seviye şalteri tank içerisinde bulunan malzemenin olması gereken değerin üzerine çıkması yada altına düşmesi durumunda devreye girerek, çalıştırdığı yada ekipman ile sistemi koruma altına alan cihazlardır. Seviye çeşitlerinin şamandıralı, titreşimli, kapasitif, ultrasonik, kablolu, mini veya minyatür, motorlu veya pedallı, yandan montajlı, çatal tip, rodlu, kondüktif, radar tip. Gibi çeşitleri mevcuttur. Seviye şalterleri kullanım alanlarına göre değişkenlik gösteren seviye şalterlerinin seçimin doğru olması kullanıldıkları sistemin devamlılığı açısından önemlidir. Bu nedenle seçim ve montaj doğru yapılmalıdır.

Seviye Şalterleri Uygulama Alanları


Gıda, Kimya, Gemi ve Yat inşa sanayi, Üretim endüstrisi, Pis su ve sintine tankları, atık su tankları, Pis su tankları, Havuzlar, Sıvı gıda tankları, Sıvı kimyasal tanklar, Petrokimya, Yem siloları, bir çok endüstride kullanılır.

whatsapp