Aktif Inst - Aktif Ölçüm Enstrümanları
image desc

Seviye Transmitteri

https://www.aktif-inst.com/seviye/seviye-transmitterleri/

Seviye transmitterleri, bir depodaki sıvı veya katı seviyesini ölçmek ve bu bilgiyi bir kontrol sistemine aktarmak için kullanılan cihazlardır. Seviye transmitterleri, farklı çalışma prensiplerine göre sınıflandırılabilir. En yaygın kullanılan seviye transmitterleri, şamandıralı seviye transmitteri veya sensörü, float-based level transmitter, radar level transmitter ve ultrasonic level transmitter'dır.

Float-based level transmitter, bir depodaki sıvı veya katı seviyesini ölçmek için bir şamandıra kullanır. Şamandıra, sıvı veya katı seviyesine bağlı olarak hareket eder ve bu hareket, transmitter tarafından elektrik sinyallerine dönüştürülür. Elektrik sinyalleri, daha sonra bir kontrol sistemine aktarılır.

Radar level transmitter, bir depodaki sıvı veya gazın seviyesini ölçmek için radar sinyalleri kullanır. Radar sinyalleri, deponun içine gönderilir ve sıvı veya gazın yüzeyinden yansır. Radar transmitter, yansıyan sinyallerin süresini ölçerek sıvı veya gazın seviyesini belirler.

Ultrasonic level transmitter, bir depodaki sıvı veya gazın seviyesini ölçmek için ultrasonik ses dalgaları kullanır. Ultrasonik ses dalgaları, deponun içine gönderilir ve sıvı veya gazın yüzeyinden yansır. Ultrasonic transmitter, yansıyan ses dalgalarının süresini ölçerek sıvı veya gazın seviyesini belirler.

Seviye transmitterleri, farklı tipte sıvı veya katı için kullanılabilir. Seviye transmitterleri, sıvının sıcaklığı, basıncı ve viskozitesi gibi farklı faktörlere göre de seçilmelidir.

Seviye transmitterleri, endüstriyel tesislerde, kimya tesislerinde, petrol ve gaz tesislerinde, su ve atık su tesislerinde ve diğer birçok alanda kullanılmaktadır. Seviye transmitterleri, sıvı veya katı seviyesini ölçerek güvenliği sağlamak, verimliliği artırmak ve proses kontrolünü sağlamak için kullanılır.

whatsapp