Aktif Inst - Aktif Ölçüm Enstrümanları
Ultrasonik Debimetre

Ultrasonik Akış Ölçer Ürünleri


Durgun suya bir taş düştüğü zaman ortaya çıkan dalgalar eş merkezli daireler şeklinde her yönde üniform olarak yayılır. Fakat bir taş, nehir gibi bir akarsuya atıldığında, yukarı akım yönünde hareket eden dalgalarla kıyaslandığında (zıt yönlerde oldukları için dalga ve akış hızlarının farkı alınır) dalgalar akış yönünde daha hızlı hareket eder(aynı yönde oldukları oldukları için dalga ve akış hızlarının toplamı alınır).Sonuç olarak aşağı akımda dalgalar saçılıyor gibi görünürken yukarı akımda birbirine sıkıştırılıyor gibi görülür. Akışın yukarı akım ve aşağı akım kısımlarında birim uzunluktaki dalga sayıları arasındaki fark akış hızı ile doğru orantılıdır ve bu durum akışın ilerisine ve gerisine doğru olan dalga yayılımının karşılaştırılması suretiyle akış hızının ölçülebileceği fikrini doğurur. Ultrasonik akış ölçerler, ultrasonik aralıktaki ses dalgalarını kullanarak (genellikle 1MHz’lik frekansı) bu ilkeye göre çalışır.
Ultrasonik akış ölçerler, bir dönüştürücü ile ses dalgaları oluşturarak ve akış içerisindeki bu dalgaların yayılmasını ölçerek çalışır. Ultrasonik akış ölçerlerin iki temel çeşidi vardır.Geçiş zamanlı ve Doppler etkili (veya frekans kaymalı)akış ölçerler. Geçiş zamanlı akış ölçerler yukarı akım ve aşağı akım yönlerinde ses dalgaları yayar ve gidiş zamanları arasındaki farkı ölçer. 

whatsapp