Aktif Inst - Aktif Ölçüm Enstrümanları
Türbin Debimetreler

Türbinli Akış Ölçerler,


Türbinli akış ölçer veya pervaneli akış ölçerler, içinde serbestçe dönebilen bir türbin (kanatlı rotor), akışı doğrultmak için girişe yerleştirilmiş ilave sabit kanatlar ve dönme hızını bulmak için türbin üzerinde işaretli bir noktanın her geçişinde bir darbe (pas) sinyali üreten sensörün yerleştirildiği silindirik akış ölümünden oluşur. Türbinin dönme hızı yaklaşık olarak akışkanın debisiyle orantılıdır. Türbinli akış ölçerler, ön görülen akış şartları için uygun bir biçimde kalibre edildiklerinden geniş bir debi aralığında yüksek doğrulukta sonuçlar verir ( %0.25 doğrulukta ). Sıvı akışını ölçmek için kullanıldıklarında, türbinli akış ölçerlere çok az sayıda kanat yerleştirilir fakat gaz akışını ölçmek için kullanıldıklarında yeteri kadar tork oluşmasını sağlamak için çok sayıda kanat yerleştirilir. Türbinin neden olduğu yük kaybı çok küçüktür.
Türbinli akış ölçerler fiyatlarının ucuzluğu, basitliği ve geniş akış şartları aralığında sağladıkları doğruluktan dolayı 1940 lardan beri yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu akış ölçerler hemen hemen tüm boru ölçüleri için, hem sıvı hem de gazlarda kullanılmak üzere ticari olarak piyasada mevcuttur. Türbinli akış ölçerler, rüzgar, nehir ve okyanus akıntıları gibi sınırlanmamış akışkanlarda akış hızını ölçmek için de yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Çarklı Akış Ölçerler,


Çarklı akıl ölçerler çok yüksek doğruluğun aranmadığı durumlarda türbinli akış ölçerlerin düşük fiyatlı alternatifidir. Çarklı akış ölçerlerde çark, türbinli akış ölçerlerdeki gibi akışa paralel değil diktir. Çark, akış en-kesitinin sadece bir kısmını kaplar ve dolayısıyla türinli akış ölçerlerle karşılaştırıldıklarında yük kaybı daha azdır. Fakat doğruluk bakımından çarkın akışa giriş derinliği son derece önemlidir. Ayrıca kirliliğe karşı duyarlı olmadıkları için süzgeç gerekmez. Sensör, çarkın her bir kanadının geçişini algılar ve sinyal gönderir. Daha sonra bir mikroişlemci dönme hızı bilgisini debi veya toplam akış miktarına dönüştürür.

Türbin Debimetre Uygulama Alanları,


Su enjeksiyonu ölçümü
Isıtıcı işlemciler
Test ve üretim ayırıcıları
Bertaraf kuyuları
CO2 enjeksiyonu
Buhar jeneratörü yakıtı ve besleme suyu
Yiyecek ve içecek endüstrisi
Sıvı gübre dozajı
Tesis ortamlarında su, yakıt ve kimyasal ölçümü
Kimyasal tank yükleme ve boşaltma
Sıvı propan ölçümü

whatsapp