Aktif Inst - Aktif Ölçüm Enstrümanları
Elektromanyetik Debimetreler

Elektromanyetik Debimetre Ürünleri


1830’ larda Faraday’ın yaptığı deneylerden beri, manyetik alanda bir iletkenin hareket ettirilmesi ile manyetik endüksiyondan dolayı iletkende elektromotor kuvvetin oluştuğu bilinmektedir. Faraday yasasına göre herhangi bir iletkenin manyetik alanda dik açılarla hareket etmesinden dolayı oluşan gerilim, iletkenin hızı ile doğru orantılıdır. Buradan katı iletkenin, iletken akışkan ile yer değiştirmesiyle akış hızının bulunabileceği fikrine varılır ve elektromanyetik akış ölçerler tam olarak bunu yapmaktadır. Elektromanyetik akış ölçerler 1950’lerin ortalarından beri kullanılmaktadır ve tam akışlı ve yerleştirmeli tipler gibi çeşitli tasarımları vardır.
Tam akışlı elektromanyetik akış ölçer harici bir cihazdır.Bu cihaz boruyu çevreleyen manyetik sarımdan ve borunun iç yüzeyi ile aynı hizada çap boyunca boruyu delerek geçirilmiş iki elektrottan oluşur.Bu elektrotlar akışkanla temas halindedir ancak akışa müdahale etmezler ve dolayısıyla hiçbir yük kaybına yol açmazlar.Elektrotlar bir gerilim ölçere bağlanmıştır. Elektrik akımı verildiğinde sarımlar manyetik alan oluşturur ve bir voltmetre elektrotlar arasındaki gerilim farkını ölçer. Bu gerilim farkı iletken akışkanın akış hızı ile doğru orantılıdır ve böylece akış hızı  gerilim farkı ile ilişkilendirilerek hesaplanabilir.
Yerleştirmeli elektromanyetik akış ölçerler de buna benzer şekilde çalışır, ancak manyetik alan, akışa yerleştirilen bir çubuğun ucundaki bir akış kanalı ile sınırlandırılmıştır.
Elektromanyetik bir akış ölçerler, bazı nükleer reaktörlerde kullanılan civa, sodyum ve potasyum gibi sıvı metallerin akış hızlarını ölçmek için çok uygundur. Ayrıca su gibi kötü iletken olan sıvılar için de kullanılabilir, ancak sıvılar yeterli miktarda yüklü parçacık ihtiva etmelidir. Örneğin; kan ve deniz suyu yeteri kadar iyon ihtiva eder ve dolasıyla elektromanyetik akış ölçerler bunların debilerini ölçmek için kullanılabilir. Elektromanyetik akış ölçerler ayrıca kimyasal maddeler, ilaçlar, kozmetik maddeler, pas-yapıcı sıvılar , içecekler , gübreler ve sayısız bulamaç ve çamurların debilerini ölçmek için de kullanılabilir. Ancak bu maddelerin yeter kadar yüksek elektriksel iletkenlikleri olmalıdır. Elektromanyetik akış ölçerleri damıtılmış veya arı su için kullanmak uygun değildir.
Elektromanyetik akış ölçerler akış hızını dolaylı yoldan ölçer ve bu yüzden kurulum sırasında kalibrasyonu dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. Fiyatlarının ve güç tüketiminin nispeten çok yüksek ve kullanılabilecekleri uygun akışkan çeşitlerinin kısıtlı olmasından dolayı kullanımları sınırlıdır.

whatsapp